Nepal Tourist Visa อายุ 15 วัน

2,300฿

คำอธิบาย

Nepal Tourist Visa อายุ 15 วัน

บริษัท โอเรียนต้า วิสต้า รับยื่นวีซ่าเนปาลผ่านสถานฑูตโดยตรง
ไม่ต้องไปแสดงตัว ใช้เวลา 2-3 วันเท่านั้น

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน : 2,300 บาท

 

รายละเอียดการเตรียมเอกสาร มีดังนี้;

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง
(อายุของหนังสือเดินทาง ต้องมีเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
2. แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า
3. รูปถ่ายสี 2 รูป (ขนาด 2×2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
ต้องมีพื้นหลังเป็นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวมแว่นตากันแดด
4. ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเนปาล (รวมค่าวีซ่าแล้ว)
***ค่าบริการดังกล่าวใช้สำหรับ ผู้ใหญ่, เด็ก รวมไปถึงพระภิกษุ, สารเณร และ แม่ชี

โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ระบุบนสติ๊กเกอร์วีซ่า
อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า

โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 2-3 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 7 วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบ

การรวบรวมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเนปาล

วิธีที่ 1: นัดรับเอกสารทั้งหมด ตามจุดที่นัดหมายกันไว้
ทางบริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านรวมเอกสารให้เรียบร้อย พร้อมทั้งรวบรวมค่าบริการวีซ่าทั้งหมด
และติดต่อนัดรับเอกสารตามสถานที่ที่ท่านนัดหมาย
ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-444-2117 / 02-808-1299
Line: @orientavista
E-Mail: orienta.v@gmail.comorienta.rsvn@gmail.com,

เมื่อวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ทางเราจะโทรไปนัดหมายและส่งเอกสารให้ท่านคืนในลำดับถัดไป

วิธีที่ 2: ส่งเอกสารให้เราทางไปรษณีย์ และ ชำระค่าบริการวีซ่าผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
เอกสาร: ทางบริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านรวมเอกสารให้เรียบร้อย และส่งมาให้เราทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้;
บริษัท โอเรียนต้า วิสต้า จำกัด
225/78 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22, แขวงบางแคเหนือ, เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 02-444-2117

เมื่อวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ทางเราจะโทรไปสอบถามท่านสำหรับที่อยู่ที่จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนให้ท่าน โดยเมื่อส่งเอกสารให้แล้ว ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับถัดไป

หมายเหตุ:
– บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินจะต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตเนปาล กรุงเทพฯ หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ สนามบินนานาชาติ Tribhuvan, กาฐมาณฑุ โดยมิต้องมีเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ
– พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
– บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine และ Afghanistan.