เชียงใหม่ - เชียวดาว - ม่อนแจ่ม (3 วัน 2 คืน)

ไม่ต้องรอเปิดประเทศ ก็เที่ยวในประเทศได้นะ โปรแจ่ม ๆ ไปเที่ยวกันมั้ย !!
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน
บินสายการบินเวียดเจ็ท (ออกจากสุวรรณภูมิ) พักดี อาหารครบ
ไหว้ถูกวิธี เสริมสิริมงคล – ดอยม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์ – Canopy walk – ถ้ำเชียงดาว – วัดพระเด่น – ดอยสุเทพ – หลวงพ่อทันใจ – แกรนด์แคนยอน – วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 2563
10-12 / 17-19 / 24-26 กันยายน 2563
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 ตุลาคม 2563
5-7 / 12-14 / 19-21 พฤศจิกายน 2563
3-5 / 17-19 / 24-26 ธันวาคม 2563
ราคาเพียง 8,888.-/ท่าน
ไม่รวมค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท (คณะครบ 10 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง)

รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
พร้อม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. / ท่าน ราคาค่าบริการน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน (ไป-กลับ) 15 กิโลกรัม 860 บาท 20 กิโลกรัม 946 บาท

สนใจสอบถาม และ จองทัวร์
โอเรียนต้า วิสต้า โทร 02 444 2117
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเที่ยวอย่างแท้จริง !!