ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน บินเครื่อง นอนหรู อาหารครบ

โปรเด็ด เที่ยวภาคใต้กันมั้ย !! ภูเก็ต พังงา 3 วัน 2 คืน บินสายการบินเวียดเจ็ท (ออกจากสุวรรณภูมิ) พักหรู 5 ดาว อาหารครบ

– เที่ยวย่านเมืองเก่า

– วัดฉลอง

– วัดพระใหญ่

– วัดถ้ำสุวรรณคูหา

– หาดป่าตอง

– แหลมพรหมเทพ

– ล่องเรือชมอ่าวพังงา

– เกาะปันหยี

– เขาพิงกัน เขาตะปู

– ทัวร์เสริมล่องเรือยอร์ช

เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2563

17-19 / 24-26 กันยายน 2563

1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 ตุลาคม 2563

5-7 / 12-14 / 19-21 พฤศจิกายน 2563

ราคา 8,888 บาท/ท่าน

ไม่รวมค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300 บาท (คณะ 10 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง)

รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก./ท่าน

ราคาค่าบริการน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน (ไป-กลับ)

15 กิโลกรัม 860 บาท

20 กิโลกรัม 946 บาท

สนใจสอบถาม และ จองทัวร์ โอเรียนต้า วิสต้า โทร 02 444 2117 เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเที่ยวอย่างแท้จริง !!