อุดรธานี - บึงกาฬ - หนองคาย (4 วัน 3 คืน)

อุดรธานี – บึงกาฬ – หนองคาย (4 วัน 3 คืน)

โปรแจ่ม ๆ ไปเที่ยวกันมั้ย !!
สัมผัสตำนานพญานาค ณ คำชะโนด เสริมมงคลชีวิต คำชะโนด อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย 4 วัน 3 คืน
บินสายการบินเวียดเจ็ท (ออกจากสุวรรณภูมิ) พักดี อาหารครบ

– บวงสรวงบายสีพญานาคคำชะโนด
– บึงโขงหลง ภูทอก
– หินสามวาฬ
– ศาลาแก้วกู่
– วัดโพธิ์ชัย
– ตลาดท่าเสด็จ
– ภูห้วยอีสัน
– วัดผาตากเสื้อ
– Skywalk
– วัดป่าภูก้อน
– พระธาตุบังพวน
– ล่องเรือชมทะเลบัวแดง
– ศาลหลักเมือง

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2563
16-19 / 23-26 กันยายน 2563
30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563
7-10 / 21-24 / 28-31 ตุลาคม 2563
4-7 / 11-14 / 18-21 พฤศจิกายน 2563
16-19 / 23-26 ธันวาคม 2563

ราคา 11,999.-/ท่าน
ไม่รวมค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 400.- บาท (คณะ 10 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง)

รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. / ท่าน
ราคาค่าบริการน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน (ไป-กลับ) 15 กิโลกรัม 860 บาท 20 กิโลกรัม 946 บาท

สนใจสอบถาม และ จองทัวร์
โอเรียนต้า วิสต้า โทร 02 444 2117
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเที่ยวอย่างแท้จริง !!