วีซ่าท่องเที่ยวเนปาล (Nepal)

Ref: 24 Oct’19
ปัจจุบัน ช่องทางการยื่นขอวีซ่า (Visa) เข้าประเทศเนปาล มี 2 แบบ คือ:
ช่องทางที่ 1: ยื่นผ่านสถานฑูตเนปาลประจำประเทศไทย [ทางบริษัทฯ รับยื่นด้วยวิธีนี้]
ช่องทางที่ 2: ยื่นที่สนามบินปลายทางเมืองกาฐมัณฑุ แบบ Visa on Arrival [ทางบริษัทฯ ไม่ได้บริการสำหรับช่องทางนี้]

ช่องทางที่ 1: ยื่นขอวีซ่าผ่านสถานฑูตเนปาลประจำประเทศไทย

บริษัท โอเรียนต้า วิสต้า รับยื่นวีซ่าเนปาลผ่านสถานฑูตโดยตรง
ไม่ต้องไปแสดงตัว ใช้เวลา 2-3 วันเท่านั้น

รายละเอียดการเตรียมเอกสาร มีดังนี้;

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง
(อายุของหนังสือเดินทาง ต้องมีเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
2. แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า
3. รูปถ่ายสี 2 รูป (ขนาด 2×2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
ต้องมีพื้นหลังเป็นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวมแว่นตากันแดด
4. ค่าบริการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเนปาล (รวมค่าวีซ่าแล้ว)
         วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน   กรณียื่นเล่มเดียว 2,300 บาท / ถ้ายื่น 2 เล่มขึ้นไป 2,000 บาท ต่อท่าน
         วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน   2,900 บาท / ท่าน
          วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน    5,600 บาท / ท่าน
***ค่าบริการดังกล่าวใช้สำหรับ ผู้ใหญ่, เด็ก รวมไปถึงพระภิกษุ, สารเณร และ แม่ชี

โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ระบุบนสติ๊กเกอร์วีซ่า
อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า

โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 2-3 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 7 วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบ

การรวบรวมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเนปาล

วิธีที่ 1: นัดรับเอกสารทั้งหมด ตามจุดที่นัดหมายกันไว้
ทางบริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านรวมเอกสารให้เรียบร้อย พร้อมทั้งรวบรวมค่าบริการวีซ่าทั้งหมด
และติดต่อนัดรับเอกสารตามสถานที่ที่ท่านนัดหมาย
ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-444-2117 / 02-808-1299
Line: @orientavista
E-Mail: orienta.v@gmail.comorienta.rsvn@gmail.com,

เมื่อวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ทางเราจะโทรไปนัดหมายและส่งเอกสารให้ท่านคืนในลำดับถัดไป

วิธีที่ 2: ส่งเอกสารให้เราทางไปรษณีย์ และ ชำระค่าบริการวีซ่าผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
เอกสาร: ทางบริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านรวมเอกสารให้เรียบร้อย และส่งมาให้เราทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้;
บริษัท โอเรียนต้า วิสต้า จำกัด
225/78 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22, แขวงบางแคเหนือ, เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 02-444-2117

ค่าบริการวีซ่า: ชำระค่าบริการวีซ่า (รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว) ผ่านช่องทางบัญชีธนาคารดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
สาขา: เทสโก้ โลตัส บางแค
ประเภท: สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี: คุณเครือมาศ มูซอ
เลขที่บัญชี: 197 207845 2

เมื่อวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ทางเราจะโทรไปสอบถามท่านสำหรับที่อยู่ที่จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนให้ท่าน โดยเมื่อส่งเอกสารให้แล้ว ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับถัดไป

หมายเหตุ:
– บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินจะต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตเนปาล กรุงเทพฯ หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ สนามบินนานาชาติ Tribhuvan, กาฐมาณฑุ โดยมิต้องมีเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ
– พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
– บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine และ Afghanistan.

และทางบริษัทฯ ยังมีบริการอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งในประเทศเนปาล, อินเดีย และ ประเทศอื่น ๆ ได้แก่;
– บริการจัดนำเที่ยว   – จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน            – รับจองโรงแรมที่พัก
– บริการรถรับ-ส่ง     – จำหน่ายประกันการเดินทาง

หากท่าน สนใจทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย หรือ ต้องการบริการจากเราในด้านอื่น ๆ
หรือ มีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่นี่
บริษัท โอเรียนต้า วิสต้า จำกัด
โทรศัพท์: 02-444- 2117 / 02-444- 2118 / 02-808- 1299
Line ID: @orientavista
Facebook: www.facebook.com/orientavista
Website: www.orientavista.com

ช่องทางที่ 2: ยื่นขอวีซ่าแบบ Visa on Arrival

(ทางบริษัทฯ ไม่มีบริการในส่วนนี้)

ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่า สามารถขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้ที่ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบิน และ ด่านชายแดนรอบประเทศเนปาล อันมีรายละเอียด ดังนี้;
– สนามบินนานาชาติ ตร๊ภูวัน (Tribhuvan International Airport) เมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu)
– ด่านชายแดน Kakarvitta, Jhapa (Eastern Nepal)
– ด่านชายแดน Birganj, Parsa (Central Nepal)
– ด่านชายแดน Kodari, Sindhupalchowk (Northern Border)
– ด่านชายแดน Belhiya, Bhairahawa (Rupandehi, Western Nepal)
[ด่านผ่านไปลุมพินี โดยฝั่งอินเดีย ชื่อว่า Sunauli หรือ Sonauli Border]
– ด่านชายแดน Jamuna, Nepalgunj (Banke, Mid Western Nepal)
– ด่านชายแดน Mohana, Dhangadhi (Kailali, Far Western Nepal)
– ด่านชายแดน Gaddachauki, Mahendranagar (Kanchanpur, Far Western Nepal)

เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง
(อายุของหนังสือเดินทาง ต้องมีเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ผู้ขอต้องกรอกหรือพิมพ์ข้อมูลทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
(สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่หน้าด้านตรวจคนเข้าเมืองของเนปาล)
3. รูปถ่ายสี 2 รูป (ขนาด 2×2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
ต้องมีพื้นหลังเป็นสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวมแว่นตากัน ค่าวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียม
บุคคลที่ถือพาสปอร์ตไทยและชาวต่างชาติสัญชาติอื่นๆ
ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุล US Dollar ดังนี้;
        วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน 30 USD / ท่าน
        วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน 50 USD / ท่าน
        วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน 125 USD / ท่าน