วีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan)

Update: 04 Mar’16
ระเบียบการขอวีซ่า
บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน (Taiwan) ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้;

ประเทศไต้หวันได้ให้ฟรีวีซ่าสำหรับคนสัญชาติไทย จนถึง 31 กรกฎาคม 2020

*** แต่หลังจาก 31 กรกฎาคม 2020 อยู่ในช่วงไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาด ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันได้ ต้องรอทางรัฐบาลไต้หวันประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยว และกฏการเข้าประเทศไต้หวันอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ครับ ***